برندینگ، استراتژی برند
یک برند موفق به آسانی منجر به جذب مشتریان اصلی می گردد، مشتریانی با ارزش و سودآور که موتور محرکه موفقیت هر شرکت می باشند. دستیابی به برندی موفق نیازمند استراتژی برندی منحصر به فرد، خلاق و یکپارچه بر پایه تحقیقات کارشناسانه از شرکت، مشتریان و رقبا است. استراتژی برند راهبردی است که به مدیران کمک می کند تا سطح توانایی حرفه ای خود را برای کسب جایگاهی متمایز در بازار هدف ارتقا دهند. بوطیقا با بهره گیری از دانش تخصصی و تجربیات برون مرزی خود، در تدوین استراتژی برند منحصر به فرد برای شرکت ها، مسیر متمایز سودآوری را برای آنها روشن می سازد.