طراحی گرافیکی
تیم بوطیقا در طراحی عناصر مورد نیاز یک شرکت تخصص یافته است. بوطیقا با بهره مندی از سابقه فعالیت های برون مرزی خویش و همچنین تجربه و تخصص طراحان و معماران این تیم قادر است خدمات طراحی خلاقانه و منحصر به فردی در چهار حوزه طراحی گرافیکی، طراحی داخلی، طراحی غرفه نمایشگاهی و طراحی کاراکتر ارائه نماید. نمونه کارهای مرتبط با کلیک بر هر بخش قابل رویت است.
طراحی لوگو
طراحی لوگو
طراحی اوراق اداری
طراحی اوراق اداری
طراحی پوستر
طراحی پوستر
طراحی بسته بندی
طراحی بسته بندی