تحقیقات بازار، تحقیقات بازاریابی، مشاوره بازاریابی
تحقیقات بازار

پیش بینی تغییرات بازار، برخورد هوشمندانه با آن و بهره برداری از فرصت های موجود، تنها راه تبدیل محصولات و خدمات هر سازمان به برندی قدرتمند در بازار و دستیابی به رهبری بازار است. بوطیقا با تطابق تحلیل های حاصل از بررسی مشتریان، رقبا و شرکت، فرصت های کشف نشده در بازار را شناسایی کرده و با معرفی این فرصت ها مسیر موفقیت و سود آوری در بازار را آشکار می سازد.

بخش بندی بازار

تفکیک بازار به زیر بخش های مجزا، که هر بخش از آن دارای مشتریان با نیازها و ویژگی های یکسان می باشد، منجر به شکل گیری استراتژی های بازاریابی و تبلیغات موثر و متناسب با هر بخش می گردد، تا بتوان برای هر بخش از بازار کانال ارتباطی مناسب آن را تعیین کرد.

تدوین استراتژی بازاریابی

افزایش فروش و سودآوری، افزایش سهم بازار، گسترش بازار، جذب و دستیابی به مشتریان وفادار و سودآور محقق نمی گردد جز با اجرای استراتژی بازاریابی هدفمند و بلند مدت که توانایی تطابق با تغییرات پویای محیطی را دارا باشد. تیم بوطیقا با بهره گیری از دانش خود، موفق به تدوین استراتژی های بازاریابی خلاقانه و هوشمندانه جهت رسیدن سازمان ها به اهداف بلند مدتشان می باشد.

طرح کمپین بازاریابی

لازمه ترغیب و وفادارسازی مشتریان بالفعل و جذب بیشتر مشتریان بالقوه، برقراری ارتباط مناسب و اثر بخش با آنان در زمان و مکان مناسب می باشد. طراحی کمپین بازاریابی خلاقانه و متناسب با توانمندی های هر سازمان و نیاز و علائق مشتریانش گامی ارزشمند در افزایش فروش، کاهش هزینه های بی هدف بازاریابی و افزایش سودآوری آن سازمان می باشد.