برندینگ ، تعهد برند
تعهد برند منفعت عینی، مطلوب و قابل اجرایی است که شرکت در قبال مشتریان، نسبت به عملی ساختن آن متعهد می گردد، حفظ دائمی این تعهد منجر به سودآوری برای شرکت از طریق افزایش وفاداری مشتریان و افزایش مشتریان وفادار می شود. بوطیقا تعهدی منحصر به فرد، متمایز و متناسب با توانمندی های هر سازمان و نیاز خاص مشتریان آن محصول یا خدمت، با بهره گیری از تیم خلاق خود ایجاد می کند.