شرکت بوطیقا، تیم بوطیقا، توسعه برند، مشاوره برند
تیم بوطیقا شامل متخصصین خلاق در زمینه های تحقیقات، استراتژی برند، تبلیغات و بازاریابی، گرافیک، طراحی وب و برنامه نویسی، معماری و دکوراسیون داخلی، مدیریت و منابع انسانی است که با اشتیاق زیاد برند هایی را می سازند که مشاغل را متحول و دگرگون کرده و آنان را به سطح حرفه ای مطلوب و متمایز از رقبایشان سوق می دهد. نهایت آرزوی تیم بوطیقا تبدیل شدن به بخشی از موفقیت حرفه ای مشتریان است.